Eastground B.V. ontwikkelt software, voornamelijk met een focus op het internet en met een toepassing binnen websites en/of webapplicaties. Niet alleen werken wij de wensen van onze klanten uit tot een prachtig resultaat, maar ook werken wij onze eigen ideeen uit. Innovatie is daarbij een belangrijk uitgangspunt, want iets is altijd voor verbetering vatbaar. Vanuit onze focus om te innoveren hebben wij al diverse activiteiten opgezet, waaronder Websiteman. Onze recent verkregen subsidie vanuit het MKB innovatie stimulering topsectoren (MIT) Zuid-Holland helpt ons om ook ideeen uit te werken die niet direct winstgevend kunnen zijn, maar wel een belangrijke maatschappelijke bijdrage zouden kunnen leveren.

Activiteiten

Pivio

Pivio

Speciaal voor de hulpverlening rondom armoede is een totaalpakket ontwikkeld: Pivio. Met Pivio is het mogelijk om aanvragen voor financiele ondersteuning van begin tot eind te administreren. Het bevat een digitaal aanvraagformulier met slimme validaties waarmee aanvragers probleemloos door een aanvraag worden geloodst. Binnengekomen aanvragen kunnen vervolgens eenvoudig worden beheerd en verwerkt. Naast het beheer van aanvragen, clienten, hulpverlenende organisaties en fondsen, is ook ondersteuning voor uitgebreide statistieken op maat en het genereren van (terugkerende) brieven. Ook kunnen e-mailberichten automatisch worden uitgelezen en worden opgenomen in het dossier van een cliënt. Gebruikers worden zoveel mogelijk ondersteund in hun primaire proces en uitbreidingen op maat zijn altijd mogelijk.

Het geheel is ontworpen en ontwikkeld met het uitgangspunt dat gewerkt wordt met privacygevoelige gegevens en dat die moeten worden beschermd. Alle persoonsgegevens worden daarom versleuteld opgeslagen en verwerkt. Voldaan wordt aan alle eisen die gesteld worden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is geworden.

Websiteman

Websiteman

Websiteman levert sinds 2006 websites en webapplicaties op maat voor met name het MKB. Websites en webapplicaties worden binnen Django ontwikkeld, een open-source-framework in de Python-programmeertaal. Websiteman kan ook voorzien in een professionele lay-out op maat, het vastleggen van domeinnamen en ondersteuning bieden bij het goed vindbaar zijn in zoekmachines. Alle geboden oplossingen gaan verder dan de basis; interactie, snelheid, overzichtelijkheid, eenvoud en een persoonlijke aanpak vormen daarbij het uitgangspunt.

Geluidspatroonherkenning

Geluidspatroonherkenning

In Nederland kunnen meer dan honderdduizend mensen niet adequaat spreken ten gevolge van een aangeboren of verworven stoornis, zoals een verstandelijke beperking of een degeneratieve ziekte. Mensen uit de directe omgeving van iemand met een ernstige spraakstoornis en/of verstandelijke beperking, zoals de ouders, kunnen vaak het best met de betreffende persoon communiceren. Door het jarenlang observeren van patronen en geluiden, is een beperkte vorm van communicatie mogelijk geworden. Een korte kakofonie kan door die ervaren betrokkenen soms moeiteloos worden vertaald in een heldere boodschap. Voor de wisselende omgeving van iemand met deze beperking, is dat veel moeilijker. Door dit contrast, van thuis wél begrepen worden en bij anderen niet, kan een vorm van machteloosheid ontstaan bij de cliënt. Dit kan worden geuit in agressie en boosheid en leiden tot een situatie waarin de cliënt zeer lastig te hanteren is.

De inzet van slimme technologie zou van grote waarde kunnen zijn voor mensen die zich verbaal niet goed kunnen uiten. Door software de patronen te laten herkennen in de klanken van iemand met een ernstige spraakstoornis, zou de werkelijke boodschap automatisch herkend kunnen worden. De software zou getraind en ingesteld kunnen worden door zeer ervaren betrokkenen, zoals de ouders, waardoor later dezelfde boodschap in het bijzijn van onervaren luisteraars door de software kan worden herkend en overgebracht. Middels dit project wil Eastground de haalbaarheid van de innovatie onderzoeken en toetsen in een proof of concept. Vanuit de MKB innovatie stimulering topsectoren (MIT) Zuid-Holland is aan Eastground een subsidie toegekend om dit concept op haalbaarheid te toetsen.

Over ons

Eastground is het resultaat van meer dan vijftien jaar ervaring van twee zeer gedreven ondernemers; Jaco Blommerde en Jelle Oosterhof. De drang om te blijven innoveren en een scherpe visie om zaken efficiënter te laten verlopen, heeft de onderneming uit laten groeien tot een interessante speler in de markt van softwareontwikkeling.

In 2001 werden de activiteiten gestart onder de naam DLX. Na diverse kleinere eigen projecten werd in 2006 de dochteronderneming Websiteman gestart, welke zich richt op de ontwikkeling van websites voor met name het MKB. Door de toenemende vraag naar complexere oplossingen werd in eigen beheer een compleet framework ontwikkeld om aan alle vraag te kunnen voldoen. Langzaam maar zeker werd ook de mobiele markt betreden. In 2012 werden de achternamen van beide oprichters samengesmolten om de nieuwe naam voor de hoofdonderneming te vormen: Eastground. Dit was tevens het startsein om naast Websiteman ook andere projecten te ontwikkelen die inspelen op trends en kansen op het internet.

Contact

Geef het antwoord op de volgende som in letters:

captcha

Eastground B.V.
Langegracht 70
2312NV Leiden

Tel. 071 8200 002
E-mail: info@eastground.net
KvK-nummer: 73940208
BTW-nummer: NL859717604B01
Rekeningnummer: NL54 KNAB 0255 8642 72